Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
Částečná uzavírka, spočívající v zjednosměrnění komunikace ve směru do centra. Omezení souvisí s uzavírkou na sil. I/11 ul Rudná.
Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná
omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Bastlova, za účelem realizace akce â?žOprava vodovodu a kanalizace na ulici Bastlova, k. ú. Zábřeh nad Odrouâ??.
uzavírka ul. Svatoplukova před bytovými domy č. p. 615/11 a 614/13, realizace akce â?žRekonstrukce kanalizace v ulici Svatoplukovaâ??, příjezd dopravní obsluhy na staveniště omezen, přístup obyvatelům k bytovým domům bude zajištěn např. pochůzími lávkami
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu
Uzavírka části ul. Bastlova, a to mezi ul. Suvorovova a Beskydská. Stavební práce za účelem opravy vodovodu a kanalizace. Vozidlům s povolením stavby vjezd povolen.
MK Velká včetně křižovatky s ul. Dlouhou
částečná uzavírka silnice I/11 z důvodu rekonstrukce mostu
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná
částečná uzavírka silnice I/59 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 59-002
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
částečná uzavírka ulice Hlubinské