Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
Omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci ul. U Haldy, za účelem realizace akce â?žVýměna kolejového svršku v přejezdu, na ul. U Haldyâ??. Objízdná trasa ve směru od Dr. Martínka po ul. Provaznické
oprava mostu, provoz veden v jednom jízdním pruhu a řízen SSZ.
â?žOUTLET ARENA MORAVIAâ??SO 915 â?žÚprava SSZ křižovatky č. 1088 Hlučínská x Slovenskáâ??SO 102 â?žKřižovatka Hlučínská x Slovenská, úprava ul. Slovenské, komunikace vozidlovéâ??
omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. v oblasti ul. Jubilejní, za účelem realizace stavby â?žOPRAVA VODOVODU NA UL. JUBILEJNÍ V OSTRAVÄš PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍâ??
omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Dukelská, Chalupníkova a Bastlova, za účelem realizace stavby â?žOprava vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
zvláštní užívání silnice II/479 (ul. Těšínská) v souvislosti s akcí:â?žChodník podél ul. Těšínská â?? úsek Nad Obcí â?? Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšákâ??. Práce budou probíhat na etapy
uzavřeno stavební práce
omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Edisonova a Heritesova, za účelem realizace stavby â?žOprava vodovodu na ul. Heritesové v Ostravě přechodné dopravní značeníâ??
Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
uzavírka komunikace Mostárenská v úseku: Kotkova - 1.máje
Částečná uzavírka silnice č. I/58 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, zúžený pravý jízdní pruh ve směru staničení, provoz veden obousměrně zúženými jízdními pruhy, zachována šířka jízdního pruhu 3,50 m pro každý směr jízdy.
â?žOpravné práce v ??ST Ostrava Hlavní nádraží, SO 021 â?? 01 â?? most v km 264,883â??. Důvod uzavírky: stavební práce â?? oprava železničního mostu. řízeno SSZ