Parkování v Ostravě - Oficiální dopravní portál města Ostravy

Volná parkovací místa, aktuální dopravní informace, omezení, uzavírky, nehody.

Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
údržba a opravy vozovek CB, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
uzavřeno práce na inženýrských sítích
realizace stavebních prací v rámci akce Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova - autobusová zastávka Bartovická
Úplná uzavírka místní komunikace - ul. Souhradská pro realizaci stavby "Ostrava-Plesná, Souhradská, p.č. 627/2, kNN"
Uzavírka ul. Alejnikovova v Ostravě - Zábřehu z důvodu rekonstrukce této komunikace
bezejmenná komunikace mezi ul. Hlučínskou a Na Náhonu
Uzavírka části ul. Moravská
1. etapa: uzavírka levého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu silnice II/479 ul. Opavská v místě mostu ev. č. 479-004 a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova.
1. etapa: uzavírka levého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu silnice II/479 ul. Opavská v místě mostu ev. č. 479-004 a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova.
Jedná se o příčný překop po polovinách
uzavřeno práce na inženýrských sítích
Zvláštní užívání -ul. Čkalovova u čp. 6144/20 proveden výkop vždy v jedné polovině vozovky po celých 24 hodin, komunikace zůstane průjezdná
Uzavření jednoho jízdního pruhu místní komunikce A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, v úseku od vjezdu na parkoviště ul. J. Matuška po křižovatku s ul. A. Kučery - směr Hrabůvka
ulice Klimkovická uzavřena ve směru k nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v souvislosti s vedením objízdné trasy pro BUS (uzavírka mostu ev.č. 11H-037)
"Odkanalizování části města Havířova, IV. etapa P5 - Lokalita "Důlňák" Havířov,Město"
Uzavírka místních komunikací - ulice K Okovici, ulice Bludná, ulice Na Makytůvkách. Na místních komunikacích budou probíhat stavební práce z důvodu rekonstrukce plynovodu.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou probíhat na jednotlivé etapy (16. etap)
zúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích
úplná uzavírka části místní komunikace ul. U Opavice z důvodu havarie - utržení břehu řeky Opavy včetně části vozovky, Jedná se o slepou komunikaci, objízdná trasa jen pro cyklistickou dopravu
Zvláštní užívání - ul. Hlavní třída, v místě kruhového objezdu bude proveden výkop v délce 1 m a šířce 2 m z důvodu opravy horkovodu, komunikace zůstane průjezdná
Omezení části levého jízdního pruhu; rekon v místech mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích (estakáda u městského stadionu) z důvodu jejich velmi špatného stavebně-technického stavu
zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 12 tun
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
výstavba cyklostezky podél silnice I/58
uzavírka části místní komunikace ul. U Mateřské školy - úsek cca 320 metrů mezi křižovatkou ulic U Mateřské školy/Na Vyhlídce až křižovatkou ulic U Mateřské školy /Strmá. Uzavřený úsek komunikace představuje posuvné pracovní místo v délce cca 50 m/den.
,,Napojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř."
Zvláštní užívání silnice III/01136, Antošovická, Ostrava-Koblov, par. č. 1986/1, k. ú. Koblov - kanalizace a ČOV
částečná uzavírka ul. Dr. Lukášové v Ostravě - Hrabůvce
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
velmi špatný stavebně-technický stav mostů 11-142A