Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
Úprava dopravního značení MÚK Klimkovice na D1, (etapa 1); provoz veden režimu 1/1,
Úprava dopravního značení, provoz veden jedním jízdním pruhem
objíž?ka z důvodu zřízení kanalizačního řádu na cyklostezce u ul. Hvězdná, od křižovatky s ul. Chodounského po křižovatku cyklotrasy s ul. Hvězdná
omezení provozu na silnici II/647, úprava dopravního značení MÚK Klimkovice.
uzavírka Vítkovické mezi silnicí I/56 Místeckou a komunikací Prodlouženou Ruskou
uzavírka Vítkovické mezi silnicí I/56 Místeckou a komunikací Prodlouženou Ruskouuzavírka Ruské a Prodloužené Ruské mezi komunikacemi Výstavní a Vítkovickou, uzavřeno mezi Výstavní a Vítkovickou
Kolmé prokopání vozovky - místní komunikace ul. Hradčanská - ul. nábřeží SPB ul. V Zahradách. Vozovka nebude uzavřena, překop se provádí vždy na jedné polovině a druhá zůstane průjezdná. Důvodem je uložení inženýrské sítě NN do tělesa komunikací.
uzavřeno stavební práce
úplná uzavírka ul. Na Náhonu před křižovatkou s ul. Podkovářskou, k. ú. Přívoz
ulice Pikartská od křížení s ulicí Petřvaldská po křížení s ulicí Na Juřince, k.ú. Sl. Ostrava
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
v rámci stavby: â?žZvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty v MO Krásné Pole â?? III. etapa â?? Bezbariérové chodníky v Krásném Poliâ??.
"Rekonstrukce ul. Pustkovecká"
â?žCyklostezka Nová Ves â?? Vodárna 1. etapa.â?? stavební práce
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy, Ostrava - Mariánské Hory
Uzavření vnitřního jízdního pruhu v kruhovém objezdu ul. Hlavní třída v Ostravě-Porubě z důvodu umístění stavebního zařízení za účelem rekonstrukce horkovodu. Po dobu uzávěry bude zachován provoz v jednom jízdním pruhu.
Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná
omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Bastlova, za účelem realizace akce â?žOprava vodovodu a kanalizace na ulici Bastlova, k. ú. Zábřeh nad Odrouâ??.
částečná uzavírka silnice I/11 z důvodu rekonstrukce mostu
Úprava dopravního značení MÚK Klimkovice, část společné nájezdové a výjezdové větve MÚK Klimkovice (EXIT 349) , provoz veden v zúžených jízdních pruzích,
Omezení části společné nájezdové a výjezdové větve MÚK Klimkovice z důvodu úpravy dopravního značení, provoz veden ve zúžených jízdních pruzích.
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
â?žRekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy, k. ú. Mariánské Hory, etapa č. 5â??; částečná (jízdní pruh na ul. 28. října, ve směru do Poruby)
částečná uzavírka místních komunikací ul. Edisonova a Heritesova za účelem realizace stavby â?žOprava kanalizace ul. Heritesovaâ?? - zúžení jízdního pruhu místních komunikací ul. Heritesova a Edisonova.
Uzavírka jednoho jízdního pruhu při opravě mostu ev. č. 58-026, na silnici č. I/58, provozní staničení km 35,918 - km 36,038 , provoz řízen SSZ
Silnice I/56 Petřkovice - oprava protihlukové stěny, objízdná trasa není stanovena , v rámci pracovní doby (cca 8 - 18 hod) provoz řízen pomocí SSZ, jinak bez omezení.